مبارزه با قاچاق دانشجو توسط کالج ها و واسطه ها

توریست مالزی- وزیر آموزش عالی مالزی، داتوک سری ادریس، مردی است که ماموریت دارد تمام کالج هایی که در سرتاسر مالزی قاچاق دانشجو انجام می دهند را حذف کند....
توریست مالزی- وزیر آموزش عالی مالزی، داتوک سری ادریس، مردی است که ماموریت دارد تمام کالج هایی که در سرتاسر مالزی قاچاق دانشجو انجام می دهند را حذف کند.

وی در جریان ملاقات با R.AGE ، که درباره راه حل مبارزه با قاچاق دانشجو که در آن قربانیان مبالغ هنگفت ۵ رقمی پرداخت کردند تا با ویزای دانشجویی به مالزی آورده شوند و سپس در دام سو استفاده گری  واسطه ها و کارفرمایان آنها  افتادند، سخن میگفت ، اظهار داشت کاری که این کالج ها و واسطه ها انجام میدهند، گناه است و من میخواهم به این کار پایان دهم.

وزارت آموزش عالی مالزی با R.AGE و چندین سازمان غیر دولتی برای شناسایی موسسات و واسطه های قاچاق دانشجو همکاری کرده و به قربانیان گرفتار شده در مالزی کمک خواهد کرد‌.

کسانی که می توانند ثابت کنند که قربانی شده اند قادر خواهند بود به تحصیلات خود در کالج دیگری ادامه دهند و هزینه آنها توسط کالج مجرم پرداخت خواهد شد. از عموم مردم هم دعوت می شود در صورت مشاهده هر مورد سوء استفاده و استثمار دانشجو مراتب را گزارش دهند تا وزارت آموزش عالی مالزی و اداره مهاجرت مالزی بتوانند اقدامات لازم را علیه کالج های خاطی انجام دهند.

منبع: استار

 

پاسخی ارسال کنید

*

*

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^