افشاگری تکان دهنده مقامات خزانه داری مالزی

توریست مالزی- مقامات خزانه داری مالزی افشاگری تکان دهنده ای کردند. آنها اعلام کردند دسترسی شان به بعضی حساب ها و گزارش های خاص، ممنوع شده بود. وزیر دارایی...
توریست مالزی- مقامات خزانه داری مالزی افشاگری تکان دهنده ای کردند. آنها اعلام کردند دسترسی شان به بعضی حساب ها و گزارش های خاص، ممنوع شده بود.

وزیر دارایی مالزی لیم گوان انگ گفت معاون خزانه داری مالزی، داتوک سیتی ذویا مهد دسا و رییس حسابرسان، تان سری مدینا محمد و تیمش این موضوع را به او اطلاع دادند.

وی همچنین گفت، مقامات خزانه داری مالزی از اینکه پرونده های خاص” قرمز” فقط برای احزاب خاص قابل دسترسی بودند، شکایت داشتند. آنها معتقد بودند این مسئله مانع اجرای صحیح مسئولیت توسط مقامات و حسابرسان می شد.

لیم افزود، کاملا بدیهی است که دولت قبلی در برخی موارد مهم به ویژه ۱MDB مردم را فریب داده است و حتی اوضاع مالی کشور را به مجلس به درستی توضیح نداده است.

وی ادامه داد، تحقیقات تا پیدا کردن اطلاعات مالی مورد نیاز، ادامه خواهد داشت. من دستور داده ام تمام حساب ها در دسترس خزانه داری و حسابرسان قرار گیرد. لیم گفت با وجود این چالش ها، مطمئن است که این وزارتخانه میتواند بر مشکلات غلبه کرده و سلامت مالی کشور مالزی را برگرداند.

منبع: NST

پاسخی ارسال کنید

*

*

18 + دو =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!