خبر بد برای عاشقان دوریان

در خبر بدی برای عاشقان سلطان میوه ها، گرمای کم سابقه در مالزی باعث افزایش شدید قیمت میوه دوریان شده است.
توریست مالزی – در خبر بدی برای عاشقان سلطان میوه ها، گرمای کم سابقه در مالزی باعث افزایش شدید قیمت میوه دوریان شده است.

لین کونگ چونگ، رئیس یک مزرعه دوریان در خصوص افزایش بهای این میوه استوایی گفت: امسال گرمای هوا باعث کمبود دوریان شده است و همین امر نیز به افزایش بهای این میوه دامن زده است.

وی تصریح کرد: بیثباتی جوی به ویژه گرمای شدید هوا طی سال های گذشته برداشت این میوه را تحت تاثیر قرار داده است و به تدریج برداشت این میوه کمتر شده است.

وی افزود: از نظر برداشت میوه دوریان، سال جاری یکی از بدترین سال ها بوده است و در واقع برداشت این میوه دیرتر از سال های گذشته نیز انجام شد.

این کشاورز اظهار کرد که تغییرات جوی طی سال های گذشته علاوه بر کمیت بر کیفیت میوه دوریان نیز تاثیر گذاشته است و از کیفیت آن نیز کاسته است.

منبع: روزنامه نیو استریت تایمز

پاسخی ارسال کنید

*

*

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^