داروی ترمیم قلب های شکسته کشف شد

توریست مالزی- اثر دارونماها (placebo) یک پدیده شگفت انگیز است. دارونماها می توانند به همه چیز، از دست دادن وزن گرفته تا بهبود بینایی کمک کند. با توجه به این مطالعه،...
توریست مالزی- اثر دارونماها (placebo) یک پدیده شگفت انگیز است. دارونماها می توانند به همه چیز، از دست دادن وزن گرفته تا بهبود بینایی کمک کند. با توجه به این مطالعه، آنها حتی ممکن است به ترمیم قلب شکسته کمک کنند.

محققان، افرادی را که در شش ماه گذشته با اهداف مختلف از دارونماها استفاده کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند. نوعی اسپری نمکی بی اثر به آن‌ها دادند که ادعا می‌شد می‌تواند دردها ی روحی را کاهش دهد. درحالی که برای گروه کنترل فقط تصویر برداری MRI انجام ‌شد. سپس، از هردو گروه خواسته ‌شد تا ضمن مشاهده ی عکس دوست پسر / دوست دختر سابق خود، خاطره ی جدایی از آنها را به یاد آورند و در این حال از مغز آن‌ها تصویر تهیه شد. نتیجه؟ افرادی که دارونما دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد درد اجتماعی کمتری را هنگام یاداوری دوست پسر/ دوست دختر سابق خود تجربه کردند.

درمان با دارونماها به شدت می تواند بر نتایج بالینی تاثیر بگذارد، اما تحقیقات در مورد چگونگی آن، شکل تجربیات زندگی و احساس خوب شدن در مراحل ابتدایی است. در این تحقیق، محققان از fMRI بر روی انسان استفاده کردند تا تاثیر دارونماها را بر روی تجربه زندگی تاثیر گذار خاص مانند درد اجتماعی ناشی از جدایی در روابط عاشقانه بررسی کنند.

از مقایسه ی این اثر با دردهای فیزیکی مثل درد ناشی از سوختگی، که به نظر می‌رسد تحت تاثیر مسیر های ارتباطی پری فرونتال وPAG می‌باشند، این نتیجه به دست آمد که دارونماها می‌توانند هر دو نوع درد فیزیکی و روحی را تسکین بخشند. آنها همچنین می توانند مسیر های خلفی-جانبی قشر پری فرونتال را فعال تر کنند. این یافته ها نشان می‌دهند که دارونماها پریشانی احساسی را از طریق ایجاد تغییر در مسیرهای قدامی ساقه مغز کاهش می دهند.

منبع: Discover

 

پاسخی ارسال کنید

*

*

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^