ماه هانگ سون: نظر وزیر توریسم در مورد همجنس گرایی، مالزی را مضحکه جهانیان کرده است

توریست مالزی – دکتر ماه هانگ سون، معاون رئیس انجمن چینی های مالزی(MCA) گفت: اظهار نظر داتوک محمددین کتاپی، وزیر توریسم در مورد همجنس گرایی، مالزی را مضحکه جهانیان...
توریست مالزی – دکتر ماه هانگ سون، معاون رئیس انجمن چینی های مالزی(MCA) گفت: اظهار نظر داتوک محمددین کتاپی، وزیر توریسم در مورد همجنس گرایی، مالزی را مضحکه جهانیان کرده است.
به گزارش استار، وی با بیان این که نظر وزیر توریسم که گفته است در مالزی، همجنس گرا وجود ندارد، باور کردنی نیست، توانایی او را که در پاسخ به پرسش خبرنگاران زیر سوال برد.
ماه هانگ سون گفت: از وزیر توریسم پرسیده شد که آیا مالزی برای همجنس گرایان امن است. او فقط نیاز داشت بگوید که مالزی کشوری امن است و همه توریست ها در این کشور در امنیت هستند. اما او به جای چنین پاسخ ساده ای گفت که همجنس گرایی اصلا در مالزی وجود ندارد.
روزنامه برلینر مورگن پست آلمان، پاسخ وزیر توریسم مالزی را که برای شرکت در یک نمایشگاه توریسم به آلمان سفر کرده بود، اینگونه انعکاس داد: من فکر می کنم ما چنین چیزی (همجنس گرایی) در مالزی نداریم. من نمی توانم چیزی در مورد امنیت آنها در مالزی بگویم.
معاون انجمن چینی های مالزی گفت: این گفته وزیر توریسم، وجهه مالزی را مخدوش کرده و بهتر است وی هر چه سریعتر اصلاحیه ای در این مورد منتشر کند.
وی افزود: در کابینه کنونی چند وزیر هستند که توانایی انجام وظیفه خود را ندارند. امیدوارم آنها از دولت حذف شوند نه این که به وزارتخانه دیگری انتقال یابند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

17 + 19 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!