متعصبان نژادی سفید پوست از فیس بوک اخراج می شوند

توریست مالزی – فیس بوک، بزرگترین شبکه اجتماعی در جهان، ناسیونالیسم سفید و جدایی طلبی های سفید پوست را از پلتفرم خود اخراج و هر نوع فعالیت های مشابه...
توریست مالزی – فیس بوک، بزرگترین شبکه اجتماعی در جهان، ناسیونالیسم سفید و جدایی طلبی های سفید پوست را از پلتفرم خود اخراج و هر نوع فعالیت های مشابه را ممنوع خواهد کرد.
به گزارش انتخاب، بریان فیشمن مدیر فیس بوک در سیاست مبارزه با تروریسم و تعصب نژادی تصمیماتی جدید را اتخاذ کرده که بر اساس آن هر نوع محتوای مرتبط با نژادپرستی و جدایی طلبی ناسیونالیست سفیدپوستان ممنوع اعلام شده است.
این شبکه اجتماعی زبان ویژه ای را در رابطه با جنبش ملی ناسیونالیست و موضع ضد مهاجرت مورد هدف قرار می دهد. در حال حاضر، فیس بوک با محتویات ارسال شده توسط کاربران درباره ناسیونالیسم سفید و موضوعات جدایی طلبانه و نفرت پراکن به شکل جدی مبارزه می کند.
البته این نخستین باری نیست که فیس بوک محتواهای مخرب را حذف می کند، بلکه پیش از این نیز سفیدپوستان متعصب را به خاطر سخنان تنفر پراکنشان حذف کرده بود.
بریان فیشمن در این خصوص می گوید: “برای مدتی طولانی، سیاست های ما مانع و درمانی برای پیشگیری از سخنان نفرت پراکن مردم بر اساس ویژگی هایی مانند ویژگی های نژادی، قومیتی یا مذهبی شده است و بخشی از این سیاست ها همیشه حاوی افرادی است که مدعی برتری سفیدپوستان می شود. ما به شکل تخصصی به متعصبان سفید و جدایی طلبان این حوزه تمرکز نداشتیم، زیرا ما در مورد مفاهیمی وسیع تر از ملی گرایی و جدایی طلبی فکر می کردیم برای مثال مسائل مرتبط با هویت ملی.”
وی ادامه می دهد: “البته طی سه ماه گذشته، گفتگوهای ما با اعضای جامعه مدنی و دانشگاهیانی که متخصصان روابط نژادی در سراسر جهان هستند، تأیید کرده اند که ناسیونالیسم سفید و جدایی طلبی نمی تواند به طور معنی داری حاوی مضامین برتری سفیدها و گروه های متخاصم باشد.”
مدیر فیس بوک در سیاست مبارزه با تروریسم می گوید که این شرکت تا قبل از تصمیم گیری جدید خود با بیش از ۲۰ سازمان حقوق مدنی و کارشناسان روابط نژادی بحث کرده است.
مدیران فیس بوک محتواها و عباراتی خاص از جدایی طلبی سفیدان را برای حذف شدن هدف قرار می دهند. این ممنوعیت دو هفته پس از تیراندازی مرگیار به مساجد مسلمانان در نیوزیلند رخ می دهد. در جریان این ماجرای نژادپرستانه فیس بوک متهم به اهمال کاری و نادیده گرفتن شرایط شد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

14 − 13 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!