• توریست مالزی- جشن روز جهانی موزه توسط موزه هنر اسلامی مالزی ( IAMM) برگزار میشود. این جشن شامل فعالیت...
  • توریست مالزی- جشنواره Ram Jam برگزار میشود. این جشنواره، استعدادهای محلی در زمینه ، موسیقی، هنر و مد را...
  • توریست مالزی- نمایشگاه سلامت استار برگزار میشود. دراین نمایشگاه میتوانید از کارگاه های آموزشی سلامت ، زیبایی و فعالیت...
  • توریست مالزی- جشنواره ژاپنی برگزار میشود. در این جشنواره می توانید تکنیک های آماده کردن سوشی و آشپزی خانگی...
  • توریست مالزی- نمایشگاه غذای سنتی هند برگزار میشود. در این نمایشگاه غذاهای معروف هند معرفی شده و در معرض...
  • توریست مالزی- نمایشگاه کار و تحصیلات تکمیلی برگزار میشود. در این نمایشگاه دانشگاه های مختلف به ارائه خدمات خود...
  • توریست مالزی- در همایش کمدی آسیا، مارک های معروف فرهنگ پاپ به نمایش گذاشته و مسابقات مختلفی را برگزار...
  • توریست مالزی- برجسته ترین نمایشگاه زیبایی در منطقه آسه آن برگزار میشود. در این نمایشگاه فعالان صنعت زیبایی اعم...
^