• قدمت محله چینی ها، که روزگاری هسته اصلی تجاری شهر کوالالامپور  بود، به زمان ورود نخستین تجار در دهه...
^
error: Content is protected !!