• توریست مالزی – این معبد در یک تپه سنگ آهکی در ایپوه قرار دارد. این معبد هم از نظر...
  • توریست مالزی – این معبد در دامنه‌های صخره‌ای در نزدیکی قله ریزورت‌های مرتفع Genting قرار دارد و یک مکان...
  • توریست مالزی – این معبد یک معبد غاری تائوئیست است و در دامنه یک تپه سنگ آهکی در ایپوه...
  • توریست مالزی – این معبد با نام معبد تپه آبشار هم شناخته می‌شود. این معبد در جرج تاون پنانگ...
^
error: Content is protected !!