• توریست مالزی – مالزی، از میراث فرهنگی بسیار خوبی برخوردار است. اگرچه این کشور در درجه اول تمایل اسلامی...
  • توریست مالزی – سام پو تونگ یک معبد مشهور در غار است که در گونوگ راپات و در حدود...
  • توریست مالزی – این معبد، یک معبد بودایی مزین شده و زیبا متعلق به قرن نوزدهم است که بر...
  • توریست مالزی – این معبد، زیارتگاهی مقدس برای پیروان آیین هندو است. ورودی زیبای این معبد با ۲۲۸ تندیس...
^
error: Content is protected !!