• توریست مالزی – اسکندر آبادی کتابی منتشر کرده که آن را تلاش برای نفوذ به جهان تاریک نابینایان می‌داند....
  • عنوان کتاب : “In The Unlikely Event” نویسنده : جودی بلوم ناشر: ۲۰۱۵, Alfred A. Knopf تعداد صفحات: ۲۲۴...
  • عنوان کتاب : “The Fishermen” نویسنده : چیکوزیه اوبیوما ناشر : Little Brown, 2015 تعداد صفحات : ۳۰۴ صفحه...
  • عنوان کتاب : زنی که آنجا نبود “The Girl Who Wasn’t There” نویسنده : فردیناند ون شیراک ناشر: ۲۰۱۵,...
^