اجازه پلیس برای کار در طول مقررات منع آمد و شد برای عبور از مرزها لازم نیست

توریست مالزی – وزارت تجارت و صنعت بین الملل (MITI) اعلام کرد، در طول (MCO) نیازی به اجازه پلیس برای سفر بین ایالتی یا منطقه ای برای اهداف کاری...
توریست مالزی – وزارت تجارت و صنعت بین الملل (MITI) اعلام کرد، در طول (MCO) نیازی به اجازه پلیس برای سفر بین ایالتی یا منطقه ای برای اهداف کاری نیست.

به گزارش مالای میل، MITI در یک توییت به عموم مردم یادآوری کرد که برای سفر فقط به اجازه کار یا نامه کاری خود به همراه نامه MITI نیاز دارند. برای عبور از خطوط منطقه / ایالت برای اهداف کار، نامه پلیس ضروری نیست، نامه MITI و نامه کارفرمایان کافی است. نامه MITI نیازی به مهر و تایید پلیس ندارد. این وزارتخانه همچنین اطمینان داد که پلیس و شورای امنیت ملی از موضوع مطلع شده اند.

وزیر دفاع داتوک سری اسماعیل صبری گفته بود کسانی که نیاز به سفر دارند ابتدا باید از پلیس اجازه بگیرند. وی گفته بود این قانون شامل تمام ایالت های تحت MCO ،MCO بازیابی، MCO مشروط و MCO کامل به مدت چهار هفته تا ۶ ژوئن است.

پاسخی ارسال کنید

*

*

هفده + هشت =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!