افزایش رکورد ۲ دختر وزنه‌بردار ایران در قطر/ اولین عبور از مرز ۲۰۰ کیلو

توریست مالزی – دو دختر وزنه بردار ایران توانستند از رکورد مجموع ۲۰۰ کیلوگرم عبور کنند تا اولین دختران ایران باشند که به این رکورد می‌رسند. به گزارش ایسنا،...
توریست مالزی – دو دختر وزنه بردار ایران توانستند از رکورد مجموع ۲۰۰ کیلوگرم عبور کنند تا اولین دختران ایران باشند که به این رکورد می‌رسند.

به گزارش ایسنا، ایران در مسابقات گزینشی المپیک قطر در بخش بانوان دو نماینده داشت که هر دو نفر آنها توانستند برای اولین مرتبه رکورد مجموع بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم را به ثبت برسانند. الهام حسینی و پریسا جهافکریان هر دو در مسابقات گزینشی المپیک قطر رکورد ۲۰۲ کیلوگرم را به ثبت رساندند و توانستند افزایش رکوردداشته باشند.

* الهام حسینی

مسابقات قطر، دومین رقابتی بود که حسینی در دسته ۷۶ کیلوگرم وزنه زد. او توانست نسبت به مسابقات ترکیه رکورد های خود را در یک ضرب و دوضرب هر کدام دوکیلوگرم و در مجموع چهار کیلوگرم افزایش دهد.

– رکوردهای حسینی در مسابقات ترکیه: ۸۸ یک ضرب، ۱۱۰ دوضرب و مجموع ۱۹۸ کیلوگرم

– رکوردهای حسینی در مسابقات قطر: ۹۰ یک ضرب، ۱۱۲ دوضرب و مجموع ۲۰۲ کیلوگرم

* پریسا جهانفکریان

این وزنه بردار در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان در دسته ۸۷ کیلوگرم وزنه زد اما در مسابقا ترکیه با وزن بدن ۹۰ کیلوگرم در دسته ۸۷+ کیلوگرم وزنه زد. جهانفکریان پیش از مسابقات قطر بهترین رکورد های خود را در قهرمانی جهان به ثبت رسانده بود اما اکنون در مسابقات قطر توانست رکورد های خود را افزایش بدهد و بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم وزنه بزند. او نسبت به قهرمانی جهان یک کیلوگرم در یک ضرب، سه کیلوگرم در دوضرب و چهار کیلوگرم در مجموع افزایش رکورد داشته است.

– رکوردهای جهانفکریان در قهرمانی جهان: ۸۷ یک ضرب، ۱۱۱ دوضرب و مجموع ۱۹۸ کیلوگرم

– رکوردهای جهانفکریان در قطر: ۸۸ یک ضرب، ۱۱۴ دوضرب و مجموع ۲۰۲ کیلوگرم

پاسخی ارسال کنید

*

*

6 + چهار =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!