انبارگردانی پارکسون وان اوتاما

توریست مالزی پارکسون وان اوتاما حراج خود را آغاز نموده است. در این حراج ۲۰ مارک شرکت دارند و شما می توانید اجناسی زیر ۱۰ رینگت خریداری نمایید. https://www.facebook.com/parkson/…...
توریست مالزی پارکسون وان اوتاما حراج خود را آغاز نموده است. در این حراج ۲۰ مارک شرکت دارند و شما می توانید اجناسی زیر ۱۰ رینگت خریداری نمایید.

https://www.facebook.com/parkson/…


تاریخ: ۲۳ آگوست ۲۰۱۹ تا ۲ سپتامبر ۲۰۱۹

موجود در: پارکسون ۱ اوتاما ، طبقه ۱


۱، Lebuh Bandar Utama، Bandar Utama، ۴۷۸۰۰ Petaling Jaya، Selangor


پاسخی ارسال کنید

*

*

2 + نه =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!