ایالت های منتقل شده به فاز دو برنامه بازیابی ملی به فاز یک باز نمی گردند

توریست مالزی – ایالت هایی که به فاز دو برنامه ملی بازیابی (NRP) منتقل شده اند، به فاز یک باز نمی گردند. به گزارش مالی میل، وزیر هماهنگی NRP...
توریست مالزی – ایالت هایی که به فاز دو برنامه ملی بازیابی (NRP) منتقل شده اند، به فاز یک باز نمی گردند.

به گزارش مالی میل، وزیر هماهنگی NRP داتوک سری عبدالعزیز گفت: باز و بسته کردن’ یک ایالت پایدار نیست و NRP یک برنامه ریزی خاص برای بازگشت مردم به زندگی عادی است. هنگامی که ما به مرحله دو برویم، اگر مواردی از کووید – ۱۹ در یک منطقه یا مکان خاص وجود داشته باشد، فقط در همان منطقه EMCO اعمال می شود، نه کل ایالت.

وی افزود: تاکنون، هشت ایالت پرلیس، پراک، پاهانگ، کلانتان، ترنگانو، پولائو پینانگ، صباح و ساراواک به فاز دو NRP منتقل شده اند. سایر ایالت ها برای انتقال به فاز دو و متعاقباً فاز سه از این الگو پیروی می کنند. روش های استاندارد (SOP) در مناطق EMCO باید تشدید شود زیرا کارخانه های ‘ضروری’ نیز افتتاح شده اند. به عنوان مثال، آزمایش غربالگری کووید – ۱۹ باید دو بار در هفته انجام شود.
پاسخی ارسال کنید

*

*

بیست + هشت =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!