ایران تا ۲۰ سال دیگر خشک خواهد شد

توریست مالزی – ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ فایننشال تایمز چاپ لندن، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺸﮏ خواهد ﺷﺪ” ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:،ﺍﯾﺮﺍﻥ ۷۰۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ...
توریست مالزی – ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ فایننشال تایمز چاپ لندن، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺸﮏ خواهد ﺷﺪ” ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:،ﺍﯾﺮﺍﻥ ۷۰۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ، ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎﻩ ﻭ جاﻧﺪﺍﺭﯼ توان ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﺏ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺖ، ﺳﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ: ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ‏ (کاهش باران‏)، دولت و ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ می خواند.

چگونگی نابودی آب در ایران:
۱. به دلیل ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﺎﺗﻮﺍنی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺁب های ﮐﺸﻮﺭ
۲. ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ و ﮐﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
۳. ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ به هدﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﮐﻪ ﺿﺮﺭ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
۴. ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺳﻨﺘﯽ ‏(ﮐﺎﺭﯾﺰ- ﻗﻨﺎﺕ)
۵. ﻣﺮدﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭ به هدﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ، ﺍﯾﺮﺍﻥ یک رﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ می شود ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ جامع ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﺸﻮﺩ، ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ به هدر ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﻣﺮﮒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ، ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. البته پیش از این حال و روز دریاچه ارومیه نیز در کتب درسی استرالیایی ها جهت عبرت گرفتن آمده بود.

خشک شدن زاینده رود تأثیر عمیقی بر شهری داشت که به همان روشی ساخته شد که لندن در اطراف تیمز و پاریس در اطراف رود سن بزرگ. اما وضعیت اسفبار اصفهان تنها یک نمونه از بحران آب در کشوری است که ۱۴ سال متوالی به خشکسالی گرفتار شده است. ایران به سختی در مواجهه با کمبود آب تنها است اما مشکلات آن حاد است. رشد روزافزون جمعیت و کاهش رشد اقتصادی، اوضاع را دشوار می کند، اما موقعیت آن در مرکز منطقه ای از نظر سیاسی ناپایدار ،که در آن رقابت برای آب زیاد است، آن را به طور خطرناک بی ثبات می کند.

به گفته رسانه های محلی، هزاران روستا برای تأمین آب به تانکرهای آب احتیاج دارند، به گفته یک مقام مسئول، حداقل ۱۰ استان از ۳۱ استان کشور باید طی ۲۰ سال آینده تخلیه شوند، مگر اینکه این مشکل برطرف شود.

عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دهه ۱۹۹۰، می گوید ممکن است وضعیت حتی از این بدتر باشد. وی هشدار داد: ‘ایران با ۷۰۰۰ سال سابقه در صورت ادامه تخریب سریع و گسترده منابع آب زیرزمینی، در طی ۲۰ سال قابل زندگی نخواهد بود’ ، این کمبودها تهدیدی بزرگتر از بحران هسته ای این کشور، اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا است.

مقامات در مورد نیاز به سهمیه بندی آب هشدار داده اند، اما تاکنون فقط از مصرف کنندگان سنگین خواسته اند که مصرف خود را کاهش دهند. این بحران باعث افزایش نگرانی در مورد خطر درگیری در کشوری است که توسط همسایگان ناپایدار محاصره شده است – به ویژه افغانستان و عراق – که خود با کمبود آب مواجه هستند.

دیوید میشل از مرکز استیمسون، مرکز تحقیقاتی بین المللی امنیت در واشنگتن می گوید: ‘آب منبع اصطکاک مکرر با هر یک از همسایگان ایران بوده است. در غیاب مدیریت موثرتر ، انتظار می رود که مسائل مربوط به آب همچنان نقطه اشتعال ایران با همسایگان باشد.

حسن روحانی، از زمان دستیابی به قدرت به طور مکرر در مورد لزوم مقابله با بحران صحبت کرده اما اصلاحات به پول نیاز دارد و اقتصاد ایران تحت فشار تحریم های بین المللی اعمال شده بر سر برنامه هسته ای خود دست و پنجه نرم می کند.

علیرضا پرستار، مدیر کل وزارت کشاورزی، با اشاره به یکی از دلایل عقب نشینی اصلاحات آب، می گوید: سال گذشته به دلیل تحریم ها و کمبود بودجه کافی، سال بسیار بدی بود.

کارشناسان بین المللی می گویند مقامات غربی نیز تمایلی به ارائه کمک در زمینه اقدامات صرفه جویی در مصرف آب ندارند.

گری لوئیس، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در تهران، می گوید: ‘حمایت از کسانی که می خواهند مشکلات مدیریت زیست محیطی را معکوس کنند و تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم را کاهش دهند، به نفع کره زمین و ایران است. چالش های زیست محیطی، به ویژه آب، باید اولویت اصلی امنیت انسانی ایران در آینده باشد.

مشکلات آب ایران عمدتا به دلیل بی توجهی به آن از طرف حکومت ایران است. اگرچه فقط حدود ۲۰۰ میلی متر باران در سال می بارد، حدود یک سوم میانگین جهانی و ۷۵ درصد فقط در ۲۵ درصد از مساحت آن می بارد، اما با سابقه مهندسی آب که ایران از گذشته های دور داشته این مشکل قابل حل بوده است.

پاسخی ارسال کنید

*

*

هفده − پنج =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!