برای اطلاع از روش های عملیاتی استاندارد، به وب سایت وزارتخانه مراجعه کنید

توریست مالزی – اطلاعات مربوط به SOP های جدید در وب سایت NSC https://www.mkn.gov.my و همچنین وب سایت های وزارتخانه های مربوطه موجود است. به گزارش استار، وزیر دفاع...
توریست مالزی – اطلاعات مربوط به SOP های جدید در وب سایت NSC https://www.mkn.gov.my و همچنین وب سایت های وزارتخانه های مربوطه موجود است.

به گزارش استار، وزیر دفاع مالزی گفت: SOP های جدید در سراسر کشور، شامل مواردی که وزارتخانه ها گفته اند، فعالیت هایی که در مناطق MCO مجاز است، اجازه فعالیت و حرکت برای بخش های خصوصی و دولتی، پروتکل های بهداشت عمومی و فعالیت های مذهبی، SOP های تفصیلی برای ورزش و سرگرمی، صنعت و خلاقیت، مهد کودک ها و مراکز معلولین جسمی نیز در دسترس است. همچنین اطلاعات مربوط به فعالیت های لیست منفی.

اسماعیل صبری گفت: ما به SOP هایی رسیده ایم که باید در سطح کشور مورد استفاده قرار می گیرد. وی توضیح داد که تغییراتی در SOP براساس شرایط فعلی ایجاد شده و برخی از مقررات موجود سه ماه پیش، به دنبال اوج گرفتن مواردکووید، تشدید شدند.

وی گفت: ما SOP را با توجه به شرایط فعلی و بر اساس بهترین روش جلوگیری از ابتلا، برنامه ریزی می کنیم.

پاسخی ارسال کنید

*

*

بیست + شانزده =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!