تمامی مدارس و موسسات اینترنشنال بازگشایی می شوند

توریست مالزی، تمام موسسات آموزشی و اینترنشنال در سراسر کشور که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند، طبق تقویم مدارس ۲۰۲۱ بازگشایی می شوند. به گزارش استار، وزارت...
توریست مالزی، تمام موسسات آموزشی و اینترنشنال در سراسر کشور که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند، طبق تقویم مدارس ۲۰۲۱ بازگشایی می شوند.

به گزارش استار، وزارت آموزش و پرورش در بیانیه ای اعلام کرد: موسسات خصوصی و بین المللی که تحت نظارت این وزارت قرار می گیرند طبق تقویم های مربوطه بازگشایی می شوند. این شامل همه مناطق کشور است، حتی کسانی که در مناطق مقررات منع آمد و شد مشروط هستند. عملکرد نهادها منوط به رهنمودها و SOP های تعیین شده توسط مقامات است.

در این بیانیه آمده است: این وزارتخانه به طور مستمر همراه با شورای امنیت ملی و وزارت بهداشت بر فعالیت مدارس و موسسات اینترنشنال نظارت خواهد کرد.

در بخشنامه ای، معاون آموزش و پرورش (بخش عملیات مدارس) عظمان طالب گفت: مدارس در ۲۰ ژانویه بازگشایی و در ۱۰ دسامبر تعطیل می شوند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

4 × چهار =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!