حدود ۲۸۰۰ مورد خشونت خانگی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در مالزی ثبت شده است

توریست مالزی – آمار اداره رفاه اجتماعی نشان می دهد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، ۲۷۹۴ مورد خشونت خانگی در سراسر کشور ثبت شده است. به گزارش استار،...
توریست مالزی – آمار اداره رفاه اجتماعی نشان می دهد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، ۲۷۹۴ مورد خشونت خانگی در سراسر کشور ثبت شده است.

به گزارش استار، داتوک سری نانسی شکری، وزیر توسعه زنان، خانواده و جامعه گفت که در مورد موارد مربوط به مردان و زنان، ۷۷۳ مورد در سلانگور بوده که ۸۱ مورد در کلانگ رخ داده است.

در یک مورد، دستور حفاظت اضطراری صادر شد، هفت مورد با دستور حفاظت موقت، پنج مورد با دستور حفاظت، هشت مورد مشاوره دریافت کردند، ۴۱ مورد با خدمات مشاوره ای و چهار پرونده به سایر دستگاه ها ارجاع شدند. نانسی تفکیک پرونده های باقی مانده را ارائه نکرد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

15 − دو =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!