شکایت از نخست وزیر برای درخواست برقراری وضعیت اضطراری از پادشاه

توریست مالزی – خیرالدین ابو حسن، رئیس سابق آمنو در بخش باتو کاوان پنانگ، از درخواست نخست وزیر محی الدین یاسین از پادشاه برای برقراری وضعیت اضطراری شکایت حقوقی...
توریست مالزی – خیرالدین ابو حسن، رئیس سابق آمنو در بخش باتو کاوان پنانگ، از درخواست نخست وزیر محی الدین یاسین از پادشاه برای برقراری وضعیت اضطراری شکایت حقوقی کرد.

به گزارش استار، خیرالدین شکایت خود را از طریق یک دفتر حقوقی ثبت کرد. وی از محی الدین و دولت او به ترتیب متهم ردیف اول و دوم نام برد. مطابق اسناد دادگاه، خیرالدین با شکایت در مورد این که درخواست محی الدین از پادشاه، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، مدعی است که محی الدین حمایت نمایندگان در مجلس را از دست داده است و می خواهد اعلام کند که جلسه کابینه به ریاست محی الدین برای پیشنهاد وضعیت اضطراری غیرقانونی و خلاف قانون اساسی بوده است.

خیرالدین همچنین در صدد آن است که ثابت کند تعلیق پارلمان تا اول آگوست توسط نخست وزیری که اکثریت خود را از دست داده غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است. خیرالدین در اظهارنامه خود گفت که توصیه نخست وزیر به پادشاه، تقلب در قانون است، زیرا هنگامی که نخست وزیر این توصیه را داده، حمایت اکثریت را برای تصدی سمت خود به عنوان نخست وزیر از دست داده بود.

وی گفت: دادگاه طبق ماده ۱۲۱ قانون اساسی فدرال اختیارات لازم را برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اعتراض حقوقی وی برای صدور حکم و دستورات مناسب در مورد موضوعات قانونی که وی در احضاریه خود مطرح کرده، دارد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

1 × 1 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!