درباره ما

قدمت و پیشینه ، یکی از شناسه های اعتبار در تمامی رشته های شغلی است، چرا که دوام و قوام هر شغلی، نشان دهنده ی استحکام زیر ساخت های آن است . رسانه ها نیزهمچون آدمیان ، زندگی پر فراز و نشیبی دارند ، گاه عمری به درازای یک قرن می یابند و گاه در بهار جوانی ، زوال می یابند . شباهت دیگر آنها به آدمیان ، در رویکردشان به جهان پیرامون است . آنکه تنها به وجه اقتصادی حیات خود می نگرد ، لطمات کمتری می بیند و آن که بیشتر به وجه فرهنگی حضور خود توجه دارد ، آسیب پذیر تر است . در این میان ، دست یافتن به تعادل میان وجوه اقتصادی و فرهنگی ، راز حضور ماندگار رسانه ها است .

سیر تحولی ” توریست ” نشان میدهد که این رسانه کوشیده است در حد توان خود به تعادل و توازن میان وجوه فرهنگی و اقتصادی دست یابد . با این تفاوت بارز که گرداندن یک رسانه در خارج از کشور با گرداندن آن در داخل کشور یکسر متفاوت است ، همانگونه که مخاطبین آن نیز در داخل و خارج  از کشور تفاوت دارند .

” توریست ” با وقوف به همین تفاوت ها بر آن بوده تا نیازهای واقعی مخاطبان خود را شناسایی و برآورده کند . همراهی روز افزون این مخاطبان با ” توریست ” نشان میدهد که این رسانه مسیر درستی را در پیش گرفته و اگر چه به ایده آل های خود و مخاطبان خود دست نیافته ، دستکم گام های خود را در راهی به سوی تعالی برداشته است ، گام هایی که با یاری ایرانیان برداشته شده و همچنان با تکیه بر آنان برداشته خواهد شد . فعالیت گروه رسانه ای” توریست ” نیز اینک به دهمین سال خود رسیده است و به عبارتی ده سال از تولد او گذشته است .

فعالیت این گروه که در قالب وب سایت، ماهنامه، ویژه نامه گردشگری و راهنمای مشاغل ایرانیان در مالزی بوده، بیش از هر چیز بر اطلاع رسانی تمرکز داشته است ، وب سایت جدیدی که هم اکنون پیش روی شماست، حاصل تلاش همکاران ما در بخش رسانه ی الکترونیک است .

سیاست گذاری گروه رسانه ای” توریست ” از آغاز بر مبنای اطلاع رسانی به هنگام و مستند بوده است. از همین رو، از پرداختن به مسایل جنجالی و پرحاشیه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرهیز می کند. این رویه، نه به دلیل بی تفاوتی، بلکه با هدف انتشار اطلاعات صحیح و مستند تعیین شده است.

تلاش ما بر این بوده که  ” توریست ” بتواند به عنوان رسانه ای جامع، تمامی نیازهای خبری و اطلاعاتی ایرانیان مالزی را فراهم نماید. البته همانگونه که مشاهده می کنید تمرکز ما بیشتر بر حوزه ی مالزی و اخبار مرتبط با آن و گرایش ما بیشتر به صنعت توریسم است.

 

 

 

 

 

 
^
error: Content is protected !!