در صورت نداشتن مدارک شناسایی دستگیر خواهید شد

توریست مالزی – پلیس می تواند شما را به دلیل عدم ارائه مدارک شناسایی دستگیر کند. به گزارش استار، معاون بازرس کل پلیس، گفت: پلیس می تواند هر کسی...
توریست مالزی – پلیس می تواند شما را به دلیل عدم ارائه مدارک شناسایی دستگیر کند.

به گزارش استار، معاون بازرس کل پلیس، گفت: پلیس می تواند هر کسی را که مدارک شناسایی خود را در هنگام کنترل پلیس ارائه ندهد، بدون حکم قضایی دستگیر کند.

داتوک عبدالله سانی گفت: در قانون ثبت ملی ۱۹۵۹ و مقررات ثبت ملی (PPPN 1990) این مطلب واضح بیان شده است. عدم ارایه مدارک شناسایی در هنگام کنترل توسط پلیس، جرم محسوب می شود. این مجازات می تواند زندان بیش از سه سال یا جریمه نقدی بیش از ۲۰،۰۰۰ رینگت یا هر دو مجازات را در برداشته باشد. پلیس حق دارد شخصی را که مدارک شناسایی ندارد دستگیر نماید.

داتوک سانی به عموم مردم یادآوری کرد که همیشه مدارک شناسایی خود را همراه داشته باشند. مردم همچنین باید در هنگام بازرسی، با پلیس همکاری نمایند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

3 × 2 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!