در ۶ ایالت و سرزمین های فدرال MCO تا ۴ فوریه تمدید شد

توریست مالزی – مقررات منع آمد و شد در پنانگ، سلانگور، جوهور، صباح، ملاکا، کلانتان، پوتراجایا، کوالالامپور و لابوان تا ۴ فوریه تمدید شد. به گزارش استار، وزیر دفاع...
توریست مالزی – مقررات منع آمد و شد در پنانگ، سلانگور، جوهور، صباح، ملاکا، کلانتان، پوتراجایا، کوالالامپور و لابوان تا ۴ فوریه تمدید شد.

به گزارش استار، وزیر دفاع داتوک اسماعیل صبری گفت: این به دلیل افزایش موارد مثبت طی ۱۴ روز گذشته بین ۷ تا ۲۰ ژانویه بوده است. وی گفت که بیشتر نواحی این ایالت ها مناطق قرمز نیز هستند.

وی اعلام کرد: ‘به دنبال توصیه وزارت بهداشت، جلسه ویژه شورای امنیت ملی موافقت کرده است که MCO اعمال شده در این ایالت را تا ۴ فوریه تمدید کند. این ایالات از ۱۳ ژانویه تحت MCO قرار گرفته اند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

پنج × 4 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!