دولت در حال مطالعه امکان کاهش SOP در صورت کاهش موارد به زیر ۴۰۰۰ است

توریست مالزی – اگر موارد کووید – ۱۹ روزانه به ۴۰۰۰ مورد یا کمتر برسد، دولت در حال بررسی امکان کاهش روش های استاندارد عملیاتی (SOP) است. به گزارش...
توریست مالزی – اگر موارد کووید – ۱۹ روزانه به ۴۰۰۰ مورد یا کمتر برسد، دولت در حال بررسی امکان کاهش روش های استاندارد عملیاتی (SOP) است.

به گزارش استار، وزیر دفاع داتوک سری اسماعیل صبری گفت: این موضوع به توصیه وزارت بهداشت بستگی دارد. دولت جلسه ویژه ای برگزار می کند که هدف آن بحث در مورد برنامه خروج از مقررات منع آمد و شد در سراسر کشور است. این به معنای پایان محدودیت ها نیست، بلکه شاید بازنگری در قوانینی باشد که می توان مقداری مقررات را کاهش داد. چون تأثیر قرنطینه پس از ۱۴ روز قابل مشاهده خواهد بود و این دوره کمون ویروس است.

وی گفت: ما بعد از ۱۴ روز دعا می کنیم که پرونده کاهش یابد. ما می توانیم SOP را بررسی کنیم که اکنون کمی سختگیرانه است، اما من نمی توانم قول بدهم زیرا این امر به مشاوره وزارت بهداشت بستگی دارد. طرح خروج از قرنطینه به طور کلی وجود دارد، اما آنچه واضح است این است که برای دستیابی به مصونیت گله ای باید هدف واکسیناسیون باشد که توسط دولت هدف قرار گرفته است.

وی گفت: ‘اگر بتوانیم به هدف برسیم، من معتقدم که می توانیم به آرامی محدودیت ها را برطرف کنیم.

پاسخی ارسال کنید

*

*

14 + نه =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!