رفع محدودیت دو نفر در هر میز، و دو نفر در خودرو

توریست مالزی – افرادی که در ایالات تحت مقررات MCO (سلانگور، کوالالامپور، پنانگ و جوهور) هستند، مجاز به صرف غذا در رستوران ها با بیش از دو نفر در...
توریست مالزی – افرادی که در ایالات تحت مقررات MCO (سلانگور، کوالالامپور، پنانگ و جوهور) هستند، مجاز به صرف غذا در رستوران ها با بیش از دو نفر در هر میز هستند.

وی گفت که دولت همچنین تصمیم گرفته است به افراد تحت MCO اجازه دهد با توجه به ظرفیت خودرو، با بیش از دو نفر در ماشین سفر کنند. این قانون از روز جمعه (۱۹ فوریه) اعمال می شود.

در ۱۶ فوریه، اسماعیل صبری از تمدید MCO برای چهار ایالت خبر داد، در حالی که ایالات دیگر در سراسر کشور اکنون تحت MCO مشروط قرار دارند. پرلیس تنها ایالت تحت MCO بهبودی است.

پاسخی ارسال کنید

*

*

4 × پنج =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!