زیان ۲ میلیارد و ۸۲۹ هزار رینگتی KTM از دسامبر سال گذشته

توریست مالزی – براساس گزارش حسابرس کل، (KTMB) از ۳۱ دسامبر سال گذشته زیان انباشته ای معادل ۲ میلیارد و ۸۲۹ هزار رینگتی دارد. به گزارش مالزیا کی نی،...
توریست مالزی – براساس گزارش حسابرس کل، (KTMB) از ۳۱ دسامبر سال گذشته زیان انباشته ای معادل ۲ میلیارد و ۸۲۹ هزار رینگتی دارد.

به گزارش مالزیا کی نی، ضرر ناشی از این بود که KTMB تنها به بلیط قطار متکی است و همچنین به سیاست فعلی دولت، در تعیین نرخ کرایه قطارها ، محدود است. ‘ و سیاست دیگری برای درآمدزایی ندارد.

در مورد عملکرد قطارها ، گزارش حسابرسی نشان داد که دو خط اصلی، یعنی قطارهای بین شهری و شهری، خسارت هایی بین ۸/۳۹ میلیون رینگت تا ۷/۷۷ میلیون رینگت را برای دوره ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹ ثبت کرده اند. خدمات قطار مسافرتی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بیشترین درآمد را به KTMB داشته است، اما هنوز هم پس از کسر هزینه های عملیاتی ، باز زیانده بوده است.

در گزارش همچنین ضعف هایی در عملکرد و اجرای سرویس قطار مسافربری دیده شده . تعداد مسافران و درآمد حاصل از قطارهای مسافرتی به سطح کارآیی مطلوب نرسیده و ‘تعداد واقعی مسافران و درآمد از سال ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹ کاهش داشته است. ضعف دیگر ناشی از تاخیر در تکمیل پروژه Double Track Electrified Klang Valley بوده است.

در این گزارش آمده است: ‘همچنین طولانی ترین زمان انتظار، برای قطار KTM است. برخی از مسافران به حالت های دیگر حمل و نقل (۶۲.۶ درصد) تغییر مکان دادند. همچنین نگهداری ناکارآمد قطارها و ضعف قابل توجه در سیستم خرید بلیط به طوری که ۳۶۸۶۰ شکایت از دسامبر ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹ شده است از دیگر عوامل است.
به طور کلی، حسابرس کل به این نتیجه رسید که اهداف ایجاد KTMB ، از طریق شرکت KTM ، هنوز کاملاً تحقق نیافته است. با این حال ، این گزارش حاکی است که عملکرد شرکتی KTMB رضایت بخش است ، اما باید از نظر برنامه های استراتژیک تجارت و شاخص های کلیدی مطابق با بهترین شیوه ها ، پیشرفت هایی صورت گیرد.

از جمله توصیه های حسابرس کل ، این بود که الگوی مدیریت KTMB به عنوان یک شرکت مورد بررسی قرار گیرد و نیز اطمینان حاصل کند که پروژه KVDT طبق برنامه به اتمام رسیده تا از تاخیر در خدمات قطار و خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آید.

پاسخی ارسال کنید

*

*

9 + سه =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!