سفر بین ایالتی و بین منطقه ای در مناطق سبز مجاز است

توریست مالزی – کسانی که در ایالت ها و نواحی منطقه سبز زندگی می کنند از یکشنبه (۲۲ نوامبر) می توانند برای تعطیلات به منظور تقویت صنعت گردشگری به...
توریست مالزی – کسانی که در ایالت ها و نواحی منطقه سبز زندگی می کنند از یکشنبه (۲۲ نوامبر) می توانند برای تعطیلات به منظور تقویت صنعت گردشگری به مناطق سبز سفر کنند.

به گزارش استار: وزیر دفاع گفت: در جلسه ویژه شورای امنیت ملی (NSC) پیشنهادی را که وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ در مورد سفر سبز برای کمک به گردشگری داخلی ارائه داده بود بررسی و مورد قبول قرار گرفت. اما این فقط برای کسانی است که در ایالت ها یا مناطق سبز زندگی می کنند و مقصد باید در مناطق سبز نیز باشد.

داتوک اسماعیل صبری گفت: برای مثال کسانی که در کوآنتان که یک منطقه سبز است زندگی می کنند، می توانند برای تعطیلات به نامان نگارا در کوالاتاهان که یک منطقه سبز است، بروند.

کسانی که از پاهنگ می خواهند به جوهور بروند که اکنون یک منطقه سبز است اما نیاز به عبور از نگری سمبیلان دارند که یک منطقه قرمز است باید برای عبور از منطقه قرمز اجازه پلیس بگیرند. آنها در سد معبر متوقف می شوند و اگر فاقد نامه باشند، ممکن است از آنها خواسته شود که برگردند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

ده − 1 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!