سفر بین سلانگور و کی ال مجاز است اما اجازه پلیس برای سفر به پوتراجایا لازم است

توریست مالزی – سفر بین سلانگور و کوالالامپور از ۵ مارچ تحت دستور مقررات منع آمد و شد مشروط مجاز است. به گزارش استار، وزیر دفاع داتوک سری اسماعیل...
توریست مالزی – سفر بین سلانگور و کوالالامپور از ۵ مارچ تحت دستور مقررات منع آمد و شد مشروط مجاز است.

به گزارش استار، وزیر دفاع داتوک سری اسماعیل صبری گفت: اما کسانی که از این دو منطقه هستند اجازه سفر به پوتراجایا را ندارند. این برای محافظت از پوتراجایا است که تحت مقررات منع آمد و شد بهبودی قرار دارد. کسانی که از سلانگور یا کوالالامپور می خواهند به پوتراجایا بروند نیاز به اجازه پلیس دارند.

اسماعیل صبری گفت به همین ترتیب، کسانی که از پوتراجایا به کوالالامپور و سلانگور سفر می کنند نیز به اجازه پلیس احتیاج دارند. کسانی که برای کار سفر می کنند نیاز به نامه کارفرمای خود دارند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

یک × 4 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!