سفر مرزی RMCO تحت حباب داخلی به حالت تعلیق درآمده است

توریست مالزی – سفر بین مرزی بین مناطق مقررات منع آمد و شد بهبودی (MCO) با استفاده از مفهوم حباب سفر داخلی با توجه به افزایش موارد کووید به...
توریست مالزی – سفر بین مرزی بین مناطق مقررات منع آمد و شد بهبودی (MCO) با استفاده از مفهوم حباب سفر داخلی با توجه به افزایش موارد کووید به حالت تعلیق درآمده است.

اسماعیل صبری گفت: نشست ویژه شورای امنیت ملی (NSC) وضعیت فعلی کشور را بررسی کرده و موافقت کرده است که این موضوع را به حالت تعلیق درآورد. ما قبلاً اعلام کردیم که سفرهای بین ایالتی برای مناطق تحت MCO و MCO مشروط مجاز نیست. ما هم اکنون سفر به منظور گردشگری را از یک ایالت بهبودی MCO به ایالت دیگر را به حالت تعلیق درآورده ایم.

اسماعیل صبری توضیح داد، در حالی که مسافرت بین ایالات مقررات منع آمد و شد بهبودی MCO برای اهداف گردشگری به حالت تعلیق درآمده است، کسانی که در چنین مناطقی زندگی می کنند می توانند از فعالیت های گردشگری در ایالت خود لذت ببرند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

چهار − 1 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!