فستیوال پاییزه کره ای Chuseok

توریست مالزی – جشنواره پاییز کره ای در مرکز ss15 برگزار می گردد! در این جشنواره شما می توانید در فعالیت هایی  مانند کارگاه ساخت کیمچی، چلنج خوردن توپوگی...
توریست مالزی – جشنواره پاییز کره ای در مرکز ss15 برگزار می گردد! در این جشنواره شما می توانید در فعالیت هایی  مانند کارگاه ساخت کیمچی، چلنج خوردن توپوگی تند کره ای، چالش خوردن رشته تند کره ای،  مسابقه رنگ آمیزی و فعالیت های دیگر شرکت نمایید.

۲۵ تا ۳۰ سپتامبر
۱۰:۰۰ صبح تا ۱۰:۰۰ بعد از ظهر نمایشگاه کره ای
۱۰:۰۰ صبح تا ۱۰:۰۰ بعد از ظهر Phototaking با HanBok

۲۸ تا ۳۰ سپتامبر
۱۲:۰۰ تا ۸:۰۰ بعد از ظهر هنر و صنایع دستی کره ای

سپتامبر ۲۹
۱۲:۰۰ بعد از ظهر نمایش
۱:۰۰ بعد از ظهر Bell Quiz
۲.۰۰P مسابقه رنگ آمیزی K-Street
۴ بعد از ظهر K-Pop Performance
۴:۱۵ بعد از ظهر K-Pop Dance Along Workshop
۵:۰۰ بعد از ظهر کارگاه ساخت کیمچی
۵:۳۰ بعد از ظهر چالنج خوردن توپوگی تند کره ای
۶:۰۰ بعد از ظهر چالنج خوردن نودل تند کره ای

۳۰ سپتامبر
۱۲:۰۰  کارگاه آموزشی Gimbap Rolling
۱:۰۰ بعد از ظهر Bell Quiz
۲:۰۰ مسابقه  رقص K-Pop Courtyard
۵:۰۰ بعد از ظهر K-Pop رقص همراه با کارگاه RJVN
۵:۳۰ بعد از ظهر چالنج خوردن توپوگی تند کره ای
۶:۰۰ بعد از ظهر چالنج خوردن نودل تند کره ای

ss15 Courtyardپاسخی ارسال کنید

*

*

سه × پنج =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!