قرنطینه اجباری ۱۴ روزه برای هر نفر ۴۷۰۰ رینگت هزینه دارد

توریست مالزی – میانگین هزینه برای هر فرد که باید تحت قرنطینه ۱۴ روزه اجباری قرار گیرد، ۴۷۰۰ رینگت است. به گزارش استار، وزیر ارشد مالزی گفت: شهروندان مالزی...
توریست مالزی – میانگین هزینه برای هر فرد که باید تحت قرنطینه ۱۴ روزه اجباری قرار گیرد، ۴۷۰۰ رینگت است.

به گزارش استار، وزیر ارشد مالزی گفت: شهروندان مالزی فقط ملزم به پرداخت حداکثر ۲،۱۰۰ رینگت هستند. این شامل هزینه هتل و سه وعده غذا در روز است، که شامل ۴۴.۷٪ از کل هزینه است. دولت هزینه باقی مانده ۵۶.۳٪ یا ۲۶۰۰ رینگت را متحمل می شود.

وداتوک اسماعیل صبری گفت: این موارد از جمله هزینه حمل و نقل از محل ورود به کشور تا ایستگاه قرنطینه، وعده های غذایی و تجهیزات محافظت شخصی برای کارمندان، دبیرخانه امنیت، خدمات پاکسازی و دفع آلودگی در ایستگاه های قرنطینه است.

وی گفت: افراد خارجی باید کل این مبلغ را پرداخت نمایند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

2 × 3 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!