لیست Miti: خدمات ضروری مجاز در طول MCO

توریست مالزی – وزارت تجارت و صنعت بین الملل (میتی) لیست کاملی از کلیه خدمات ضروری، کار، صنایع و مشاغل،که در پنج بخش مجاز به فعالیت در مناطق تحت...
توریست مالزی – وزارت تجارت و صنعت بین الملل (میتی) لیست کاملی از کلیه خدمات ضروری، کار، صنایع و مشاغل،که در پنج بخش مجاز به فعالیت در مناطق تحت مقررات منع آمد و شد هستند که از روز چهارشنبه (ژانویه) اعمال می شود، اعلام کرده است.

به گزارش استار، میتی (Miti) اعلام کرد مشاغلی که در این لیست نیستند اما می خواهند فعالیت کنند و از وزارت بهداشت مجوز دارند، پس از گفتگو با مقامات نظارت بر این مشاغل می توانند به کار خود ادامه دهند.

پنج بخش مجاز به فعالیت در سلانگور، قلمرو فدرال کوالالامپور، نگری سمبیلان، ملاکا، جوهور و صباح، که تحت MCO قرار خواهند گرفت عبارتند از: ساخت، خدمات، تجارت و توزیع و همچنین مزارع و کالاها.

میتی در بیانیه ای روز سه شنبه (۱۲ ژانویه) گفت ، تمام زنجیره های تأمین مربوط به این مشاغل نیز مجاز به فعالیت هستند. لیست خدمات ضروری مجاز عبارت است از:

The list of essential services as of Jan 10,2021 are:A. Factories and manufacturing


۱. Aerospace including MRO (maintenance, repair and overhaul)


۲. Automotive (repairs and maintenance only)


۳. Food, beverages and their chains


۴. Packaging and printing


۵. Household products, self-care goods (Fast-moving consumer goods, e.g. soaps, cleansers) and detergents including their chains


۶. Healthcare and medicine, including dietary supplements


۷. Personal protective equipment (PPE) and fire safety equipment


۸. Components for medical tools


۹. Electrical and electronics


۱۰. Oil and gas


۱۱. Petrochemicals and petrochemical products


۱۲. Chemical products


۱۳. Machines and tools


۱۴. Ceramics (e.g. moulds for glove manufacturing)


۱۵. Iron and steel


۱۶. Textiles (involving PPE production)


۱۷. Furniture sector


۱۸. Manufacturing, distillation, storage, supply as well as distribution of fuel and lubricantsB. Construction


۱۹. Construction works involving –


i. Maintenance and critical repairs


ii. Building public infrastructure


Iii. Construction of whole worker accommodation at construction sites or workers placed at Centralised Labour Quarters (CLQ)C. Services


۲۰. Financial services and their chain


i. Financial institutions (Banking, insurance, takaful and other entities that are licensed, approved or registered with Bank Negara)


Ii. Capital market entities that are licensed, registered or supervised by the Securities Commission Malaysia


۲۱. Local government and municipal services


i. Pawning services/community credit (licensed money-lender companies)


ii. Solid waste/ sewerage management


iii. Public cleaning


iv. Cleaning of premises and sanitisation


۲۲. Telecommunications and digital infrastructure including ICT services and global business services


۲۳. E-commerce and its chain including e-marketplace services, digital payments and local e-market (e-dagang) Internet centres


۲۴. Hotel and accommodations


۲۵. Agriculture, aquaculture and livestock sector including veterinary services –


i. Management of farms/ swallow farms/ horses/ animal processing plants/ slaughter houses/ livestock/ factories for livestock feed/ suppliers such as vaccines/ livestock management/ pet stores (livestock shift operations only allowed at night)


ii. Disease control and supervision of production of livestock, livestock input and products related to the livestock industry (including export and import)


iii. Health management, diagnosis of illness and treatment of animals


۲۶. Utilities (water and electricity)


۲۷. Professional services (including accountants/ lawyers/ auditors/ engineers/ architects), scientific (including R&D) and technical (including maintenance)


۲۸. Security services


۲۹. Security and defence


۳۰. Land, water and air transportation


۳۱. Services and operating of ports, shipyards, airports, including the moving of cargo, storage or bulk commoditiesD. Distribution businesses


۳۲. Warehousing and logistics


۳۳. Services/sales/distribution of food and beverages


۳۴. Retail/distribution/wholesale


E. Plantations and Commodities


۳۵. Agriculture, aquaculture and livestock and their chains


۳۶. Plantation and commodities and their chainsF. Others


۳۷.Any services, works, industries or businesses as determined by the Health Minister upon discussions with the authorities supervising that service, work, industry or business.


پاسخی ارسال کنید

*

*

4 × 3 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!