کوتاهتر شدن قرنطینه برای مسافران خارجی کاملاً واکسینه شده

توریست مالزی – مالزی مدت فرنطینه افراد واکسینه شده که در تماس نزدیک با بیماران کووید بوده اند و همچنین مسافران بین المللی را از روز دوشنبه (۱۸ اکتبر)...
توریست مالزی – مالزی مدت فرنطینه افراد واکسینه شده که در تماس نزدیک با بیماران کووید بوده اند و همچنین مسافران بین المللی را از روز دوشنبه (۱۸ اکتبر) کوتاه می کند.

به گزارش استار، اسماعیل صبری، نخست وزیر مالزی گفت: افراد دارای تماس های نزدیک با بیماران کووید، باید به مدت هفت روز در خانه قرنطینه شوند. آنها که نیمه واکسینه شده اند یا واکسینه نشده اند باید ۱۰ روز در خانه قرنطینه شوند.’ برای مسافران بین المللی که کاملاً واکسینه شده اند، پس از ورود باید هفت روز در قرنطینه باشند.

نخست وزیر مالزی افزود: این امر می تواند در یک ایستگاه قرنطینه تعیین شده یا در خانه انجام شود، در صورتی که مورد دوم مناسب تشخیص داده شود. در ورودی های بین المللی که تا حدی واکسینه شده اند یا واکسینه نشده اند باید به مدت ۱۰ روز در یک ایستگاه قرنطینه مشخص قرنطینه شوند.


پاسخی ارسال کنید

*

*

3 × 5 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!