مردی به دلیل تف کردن از پنجره در بزرگراه ۴۰۰ رینگیت جریمه شد

توریست مالزی – یک راننده MPV که توسط دوربین در حال تف کردن از پنجره در بزرگراه کراک دیده شده بود، توسط دادگاه حداکثر ۴۰۰ رینگیت جریمه یا یک...
توریست مالزی – یک راننده MPV که توسط دوربین در حال تف کردن از پنجره در بزرگراه کراک دیده شده بود، توسط دادگاه حداکثر ۴۰۰ رینگیت جریمه یا یک ماه زندان محکوم شد.

به گزارش استار، اپراتور رستوران لیم کو چینگ، ۴۴ ساله، در برابر قاضی، به جرم خود اعتراف کرد. این اتهام به دلیل ایجاد مزاحمت عمومی مطرح شده است و این جرم طبق بند ۲۹۰ حداکثر ۴۰۰ رینگیت جریمه را پیش بینی می کند. لیم جریمه را پرداخت.

وی نسبت به دیگر اتهامات وارده مبنی بر رانندگی بی احتیاط و خطرناک در زمان، تاریخ و ساعت یکسان محکوم شده است. در صورت محکومیت، لیم با محکومیت تا پنج سال زندان و جریمه نقدی کمتر از ۵۰۰۰ رینگیت و بیش از ۱۵۰۰۰ رینگیت روبه‌رو خواهد شد و همچنین ممکن است حداقل پنج سال گواهینامه رانندگی خود را از دست بدهد.لیم همچنین نسبت به اتهام رانندگی در خط اضطراری، اعتراف کرد. که ۲۰۰۰ رینگیت یا تا شش ماه زندان در انتظار اوست.

معاون دادستان عمومی برای هر دو جرم وثیقه ۷۰۰۰ رینگتی پیشنهاد کرد، اما متهم به دلیل داشتن خانواده تحت حمایتش مبلغ کمتر درخواست کرد. دادگاه وثیقه ۵۰۰۰ رینگیتی را با یک ضمانت صادر کرد و ۵ سپتامبر را برای تشکیل دادگاه تعیین کرد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

سه + 11 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!