مرد مست وقتی ملای مسجد را پیدا نکرد، آنجا را آتش زد

توریست مالزی – پلیس مردی را که مظنون به آتش سوزی مسجد بود را بازداشت کرد. به گزارش اسپوتنیک، نیروی پلیس باشکورتستان گزارش داد که مردی را که مظنون...
توریست مالزی – پلیس مردی را که مظنون به آتش سوزی مسجد بود را بازداشت کرد.

به گزارش اسپوتنیک، نیروی پلیس باشکورتستان گزارش داد که مردی را که مظنون به آتش زدن مسجدی در خیابان گاگارین است را بازداشت کرده اند. مشخص شد که این مرد ۳۹ ساله که از ساکنان محلی بود وقتی که در تلاش بود تا آخوند مسجد را هنگام غروب پیدا کند، این ساختمان را آتش زده است.

پلیس در این رابطه گفت: اداره پلیس پیامی درباره آتش سوزی در مسجدی در خیابان گاگارین دریافت کرد. پس از بررسی صحنه، مشخص شد که این آتش سوزی عمده بوده و در این راستا با توجه به خسارت عمدی به اموال دیگران یک پرونده جنایی باز شد.” پلیس، مظنون حادثه که مردی ۳۹ ساله بوده را بازداشت کرد و او به عمل خود اعتراف کرد و گفت آن شب مست بوده است.

گزارش شده است که وقتی که این مرد از کنار مسجد عبور می کرده، دیده که درها قفل نشده اند. وارد یکی از اتاق ها شده و کبریت را برای یافتن روحانی مسجد روشن کرده. با این حال، کسی را ندیده و کبریت را به زمین انداخته و ساختمان را ترک کرده است.

پاسخی ارسال کنید

*

*

پنج + نه =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!