معاون نخست وزیرپیشین مالزی به فسادمالی متهم شد

توریست مالزی- کمیسیون مقابله با فساد مالزی ‘ احمد زاهد حمیدی ‘ معاون نخست وزیرپیشین این کشور را روز جمعه با ۴۵ اتهام فساد مالی به دادگاه فراخواند. به...
توریست مالزی- کمیسیون مقابله با فساد مالزی ‘ احمد زاهد حمیدی ‘ معاون نخست وزیرپیشین این کشور را روز جمعه با ۴۵ اتهام فساد مالی به دادگاه فراخواند.
به گزارش ایرنا، پس از چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی در اردیبهشت امسال ؛ تاکنون کمیسیون مقابله با فساد در این کشور ، ‘ نجیب رزاق ‘ نخست وزیرپیشین و ‘ روزما منصور ‘ همسر وی را در جلسات متعدد برای بازجویی به اتهام فساد مالی در پرونده صندوق دولتی توسعه واحد مالزی ‘ وان ام دی بی ‘ فراخوانده است.
احمد زاهد حمیدی معاون نخست وزیر پیشین مالزی نیز که بازداشت شده بود، در دادگاهی در این کشور با ۴۵ اتهام مرتبط با فساد مالی، پولشویی و سوء استفاده از قدرت روبه رو شد. وی به عنوان رئیس مخالفان دولت جدید مالزی ، رئیس حزب آمنو و سومین مقام ارشد دولت گذشته مورد پیگیری قضایی به اتهام مسائل مالی قرار گرفته است. نجیب رزاق نخست وزیرپیشین نیز برای اعلام حمایت از زاهد حمیدی در دادگاه وی شرکت کرد.
به گزارش رسانه های مالزیایی ،کمیسیون مقابله با فساد مالی مالزی ماه ژوئن( تیرماه) امسال اعلام کرد برخی حساب های مالی حزب آمنو (اپوزیسیون دولت جدید به نخست وزیری ماهاتیر محمد) را که با پرونده فساد مالی صندوق توسعه مالزی واحد مرتبط بوده بسته است.
نخست وزیر پیشین مالزی ، همسر و معاون وی تاکنون اتهامات علیه خود را کاملا رد کرده اند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

13 + 15 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!