مقررات منع آمد و شد بهبودی Recovery MCO تا ۳۱ مارچ تمدید شد

توریست مالزی – MCO بهبودی در سراسر کشور از جمعه (۱ ژانویه) تا ۳۱ مارس تمدید شده است. به گزارش استار، وزیردفاع داتوک سری اسماعیل صبری گفت: طبق ارزیابی...
توریست مالزی – MCO بهبودی در سراسر کشور از جمعه (۱ ژانویه) تا ۳۱ مارس تمدید شده است.

به گزارش استار، وزیردفاع داتوک سری اسماعیل صبری گفت: طبق ارزیابی وزارت بهداشت موارد بیماری هنوز به طور قابل توجهی در حال افزایش است. دولت موافقت کرد که MCO بهبودی را در سراسر کشور به استثنای سلانگور، کوالا لامپور و صباح و همچنین سایر مناطق تحت MCO مشروط یا پیشرفته تمدید کند.

در سلانگور، کوالا لامپور و صباح تا ۱۴ ژانویه، MCO مشروط اعلام شده است.

وی همچنین گفت که خوابگاه کارگران در جوهور و بوکیت بسیر از ۲ ژانویه تا ۱۵ ژانویه تحت MCO پیشرفته قرار گرفته است.

پاسخی ارسال کنید

*

*

10 + 16 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!