مقررات منع آمد و شد مشروط در کوالالامپور و چهار ایالت تا ۱۷ می تمدید شد

توریست مالزی – سلانگور، کوالالامپور، جوهور، پنانگ و ساراواک تا ۱۷ ماه می تحت دستور کنترل حرکت مشروط باقی می مانند. به گزارش استار، وزیر دفاع داتوک سری اسماعیل...
توریست مالزی – سلانگور، کوالالامپور، جوهور، پنانگ و ساراواک تا ۱۷ ماه می تحت دستور کنترل حرکت مشروط باقی می مانند.

به گزارش استار، وزیر دفاع داتوک سری اسماعیل صبری گفت: ممنوعیت سفر بین ایالتی برای عیدفطر برداشته نخواهد شد، مسافرت بین ایالتی هنوز مجاز نیست، مگر بین ایالت های مقررات کنترل حرکت بازیابی تحت عنوان حباب سفر سبز. سفر بین ایالتی فقط با آژانس های مسافرتی ثبت شده زیر نظر Motac (وزارت گردشگری ، هنر و فرهنگ) مجاز خواهد بود.

وی افزود: با این وجود سفر بین مناطق در ایالت مجاز است، مگر در صباح و ساراواک. بر اساس تصمیم دولت های ایالتی مربوطه.

پاسخی ارسال کنید

*

*

16 + 20 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!