کاهش جرم و جنایت در مالزی نسبت به سال گذشته

توریست مالزی – نسبت شاخص جرم در هر ۱۰۰ هزار نفر در مالزی در سال ۲۰۱۹ به ۲۵۶.۶ رسید که در مقایسه با ۲۷۳.۵ در سال ۲۰۱۸ بهبود یافته...
توریست مالزی – نسبت شاخص جرم در هر ۱۰۰ هزار نفر در مالزی در سال ۲۰۱۹ به ۲۵۶.۶ رسید که در مقایسه با ۲۷۳.۵ در سال ۲۰۱۸ بهبود یافته است.

به گزارش استار، کارشناس ارشد آمار، داتوک سری دکتر محد اوزیر محی‌الدین گفت: نسبت شاخص جرم برای همه ایالت ها به جز پنانگ (۳.۷٪) ، ساراواک (۴.۲٪) و ترنگانو (۱.۳٪) کاهش یافته است.” .

نسبت شاخص جرم در هفت ایالت دیگر در سال ۲۰۱۹ عبارت است از:

Sarawak (214.6), Perlis (207.5), Perak (195.8), Pahang (195.7), Kelantan (188.2), Terengganu (150.3) and Sabah (143.5).


این گزارش شش شاخص جرم را شامل می شود: مواد مخدر، فساد، محیط زیست، جرایم دریایی و اصلاحی. این آمار براساس سوابق اداری به دست آمده از آژانس های مختلف و گردآوری آن براساس مفاهیم و رهنمودهای راهنمای طبقه بندی بین المللی جرم برای اهداف آماری است که توسط دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) منتشر شده است.

محد اوزیر گفت: تجاوز جنسی و جرایم ناشی از جراحات در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۵.۵ و ۲.۹ در مقایسه با سال قبل افزایش یافته، در حالی که درصد سرقت و قتل در مدت مشابه به ترتیب ۵.۳ و ۴.۰ واحد کاهش یافته است.

در سال ۲۰۱۹، تعداد معتادان دستگیرشده نسبت به سال ۲۰۱۸ در پنج ایالت کلانتان، پاهانگ، نگری سمبیلان، کوالالامپور و پرلیس کاهش یافته است، بیشترین معتادان دستگیر شده در کداح (۳،۵۸۲ نفر) و پس از آن کلانتان (۲،۹۹۸) و پنانگ (۲،۸۹۳ نفر) ثبت شده است.

تعداد دستگیری های انجام شده توسط کمیسیون مبارزه با فساد مالزی ( ۲۳.۲) درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که شامل رشوه دادن (۷۹.۰ درصد) و شیادی (۳۵.۸ درصد) است. دستگیری برای سو ء استفاده از موقعیت و سایر جرایم به ترتیب با ۲۴.۷ و ۹.۸ واحد کاهش یافته است.

محد اوزیر گفت: بیشترین میزان بازداشت گزارش شده توسط آژانس دریایی مالزی در سال ۲۰۱۹ تحت قانون شیلات ۱۹۸۵ (۶۰۳ مورد) و به دنبال آن قانون مهاجرت (۱۶۷ مورد) ، دستورالعمل حمل و نقل تجاری ۱۹۵۲ (۱۳۲ مورد) بوده است.

وی گفت: در سال ۲۰۱۹، تعداد کودکان زیر ۱۸ سال درگیر جرم ۸.۷ درصد کاهش یافته و از ۵ هزار و ۲۹۴ مورد در سال ۲۰۱۸ به ۴۸۳۳ مورد در سال ۲۰۱۹ رسیده است، تعداد پسران درگیر در جرم نیز ۹.۲ درصد کاهش یافته در حالی که دختران مانند سال قبل با ۲۹۰ مورد ثابت مانده است.

بر اساس آماری که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، اکثر کسانی که در جرایم دست دارند، مردان هستند، با نسبت معتادان مرد (۹۵.۷٪)، جرایم فساد مردانه (۸۲.۹٪) ، پسران درگیر جرم (۹۴.۰٪) و زندانیان مرد محکوم (۸۹.۵٪).

پاسخی ارسال کنید

*

*

20 − 14 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!