نمایندگان مخالف دولت، از پادشاه خواستار لغو وضعیت اضطراری شدند

توریست مالزی – گروهی از مردم در ایستانا نگارا گرد هم آمدند و خواستار پایان دادن به وضعیت اضطراری و اجازه تشکیل مجدد جلسات مجلس از طرف پادشاه شدند....
توریست مالزی – گروهی از مردم در ایستانا نگارا گرد هم آمدند و خواستار پایان دادن به وضعیت اضطراری و اجازه تشکیل مجدد جلسات مجلس از طرف پادشاه شدند.

به گزارش استار، سرهنگ داتوک ناظم محد علیم، دبیر خصوصی پادشاه، از طرف پادشاه بیانیه را از این گروه دریافت کرد. این گروه با هدایت سیاستمداران مخالف از جمله نخست وزیر سابق تون دکتر ماهاتیر محمد و سایر نمایندگان مجلس در بیانیه خود آوردندکه وضعیت اضطراری بر اقتصاد کشور ، ثبات سیاسی و همچنین اعتماد سرمایه گذاران تأثیر گذاشته است. در میان این گروه جمعی از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند.

خالد، نماینده شاه عالم، به عنوان رئیس کمیته ‘تمات دارات’ (پایان وضعیت اضطراری)، در حالی که پلیس در اطراف مراقب بود، بیانیه را برای جمعیت در مقابل ایستانا نگارا قرائت کرد. این بیانیه همچنین به موارد در حال افزایش کووید – ۱۹ و اندازه کابینه نیز پرداخته شد. این گروه پس از تحویل بیانیه به طور مسالمت آمیز پراکنده شدند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

دو × چهار =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!