پادشاه سلانگور: عفو نباید خودسرانه انجام شود

توریست مالزی – سلطان شرف الدین ادریس شاه، گفت: حاکمیت قانون و استقلال قضایی باید همیشه مورد احترام قرار گیرد، زیرا آنها اصل و محور سلطنت در کشور را...
توریست مالزی – سلطان شرف الدین ادریس شاه، گفت: حاکمیت قانون و استقلال قضایی باید همیشه مورد احترام قرار گیرد، زیرا آنها اصل و محور سلطنت در کشور را تشکیل می دهند. و به عنوان یک نهاد مستقل و مقتدر باید در نظر گرفته شود.

به گزارش استار، پادشاه سلانگور گفت: به قوه مجریه یادآوری می‌کنم که همیشه اصل استقلال قضایی را رعایت و از هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری بر روند اجرای عدالت خودداری کند.
عفو نباید خودسرانه انجام شود و باید مطابق با قوانین مندرج در قانون اساسی انجام شود.

سلطان شرف الدین افزود: استقلال قضایی تعریفی از قضات است که با تفسیر قانون بر اساس واقعیات و شواهد، بدون ترس یا لطف و بدون نفوذ دیگران، به یک پرونده رسیدگی می کنند. قانون اساسی فدرال به صراحت بیان می کند که همه شهروندان – صرف نظر از موقعیت، نژاد یا تبارشان – در برابر قانون برابر هستند. قضاوت‌هایی که بدون ترس یا لطف و عاری از فشار و نفوذ انجام می‌شود، نشان‌دهنده یک سیستم قضایی عادلانه خواهد بود.

سلطان گفت که همه شهروندان انتظار عدالت، برابری و شفافیت را از قوه قضائیه در مورد پرونده هایی که در حال رسیدگی است دارند. از این رو، حفظ آبروی قوه قضاییه به منظور جلوگیری از آلوده شدن آن به هر گونه نفوذ و فشار، بر عهده همه طرف‌ها است.

سلطان شرف الدین گفت که او از بیانیه یانگ دی پرتوان آگونگ السلطان عبدالله ریاض الدین المصطفی در ۵ سپتامبر حمایت می کند مبنی بر اینکه اختیارات انحصاری مربوط به عفو سلطنتی را نمی توان خودسرانه به نفع بخش های خاص اعمال کرد.

او گفت: «مردم باید درک کنند که روند عفو باید در راستای قوانین و رویه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن اجرا شود».

پاسخی ارسال کنید

*

*

3 × 2 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!