پلیس ایست بازرسی را در کوالالامپور و سلانگور افزایش می دهد

توریست مالزی – پلیس در کوالالامپور و سلانگور در پی مقررات منع آمد و شد، اقدام به اجرای سد معبر در همه مکان های عوارض (عوارضی) کرد. به گزارش...
توریست مالزی – پلیس در کوالالامپور و سلانگور در پی مقررات منع آمد و شد، اقدام به اجرای سد معبر در همه مکان های عوارض (عوارضی) کرد.

به گزارش استار، داتوک عزمی، رئیس پلیس کوالالامپور گفت: حداقل ۹ سد معبر در اطراف پایتخت مستقر کردیم، از جمله پوتراجایا. پوتراجایا چهار سد معبر دارد در حالی که برای کوالالامپور، ما حداقل ۹ سد معبر مستقر کرده ایم و اجرای آن را از امروز آغاز خواهیم کرد. ازمی در مورد تعداد پرسنل مورد نیاز گفت
پلیس از سایر نهادهای امنیتی کمک خواهد گرفت.

رئیس پلیس سلانگور، داتوک محمد نیز گفت: ۵۰ تا ۷۰ درصد از سد معبر جاده ای در اطراف سلانگور مستقر شده اند است تا اطمینان حاصل شود که کسی تلاش نمی کند از مرزهای ایالتی عبور کند مگر با مجوز.

وی گفت: اگر کسی مجوز نداشته باشد، به او خواهیم گفت که برگردد. مانند دیروز، مجوز (به کسانی) داده شد که می خواستند فرزندان خود را از مدارس شبانه روزی به خانه ببرند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

14 − 6 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!