پلیس حق ندارد بدون دلیل خارجیان را کنترل کند

توریست مالزی – پرسنل پلیس و افسران از انجام چک های تصادفی خارجی ها بدون دلیل احتمالی منع می شوند. به گزارش استار، بازرس کل پلیس گفت: این دستورالعمل...
توریست مالزی – پرسنل پلیس و افسران از انجام چک های تصادفی خارجی ها بدون دلیل احتمالی منع می شوند.

به گزارش استار، بازرس کل پلیس گفت: این دستورالعمل برای جلوگیری از سو استفاده از قدرت توسط هر کس در نیروی پلیس است. من این بخشنامه را صادر می کنم که بلافاصله بررسی اتباع خارجی به طور تصادفی و بدون علت احتمالی متوقف شود. بازداشت یک فرد خارجی برای دو هفته فقط برای بررسی اعتبار گذرنامه یا مدارک سفر وی نیز مجاز نخواهد بود.

اگر یک خارجی (مظنون به جرم نیست)، یا فقط برای بررسی اعتبار اسناد او، نیازی به بازداشت او برای دو هفته نیست. در خارج از کشور، شما به سختی چنین اتفاقاتی را می شنوید.

آکریل سانی گفت: ما می خواهیم به مردم خدمت کنیم ، نه آن را سنگین کنیم.

پاسخی ارسال کنید

*

*

1 × 4 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!