چگونگی اجرای مقررات منع آمد و شد پیشرفته توسط پلیس کوالالامپور و سلانگور

توریست مالزی – سه نفر، از جمله راننده، مجاز به مسافرت در یک وسیله نقلیه برای اهداف پزشکی و واکسیناسیون در مناطق مقررات منع آمد و شد (MCO) هستند....
توریست مالزی – سه نفر، از جمله راننده، مجاز به مسافرت در یک وسیله نقلیه برای اهداف پزشکی و واکسیناسیون در مناطق مقررات منع آمد و شد (MCO) هستند.

به گزارش استار، بازرس کل پلیس عبدالله سانی گفت: کسانی که برای واکسیناسیون می روند فقط باید مدارک زمان تعیین شده برای واکسیناسیون را در MySejahtera ، وب سایت، یا کارت یا پیامک به کارکنان پلیس هنگام عبور از سد معبر نشان دهند. برای موارد اضطراری مانند بیماری یا مرگ، اجازه سفر به صورت موردی داده می شود.

همچنین ارجونیدی محمد، رئیس پلیس سلانگور گفت: استفاده از سیم خاردار، در تمام مناطقی که مقررات منع آمد و شد پیشرفته در آن اجرا می شود برای پلیس غیرممکن است. در حال حاضر، ما بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ سد معبر در ایالت داریم. این تعداد افزایش خواهد یافت و حدود ۸۰٪ از پرسنل ۱۴۰۰۰ نفری پلیس ایالت برای این استفاده می شود. پلیس در تمام مکان های لازم در سلانگور مستقر خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که فقط کسانی که مجاز به سفر هستند قادر به انجام این کار هستند.

وی گفت: ‘ما همچنین بسته به ضرورت، گاه و بیگاه موانع جاده ای را در نقاط استراتژیک مستقر خواهیم کرد. فقط کارگرانی که تحت خدمات و صنایع ضروری یا مجاز ذکر شده اند، در طول اجرای MCO پیشرفته اجازه سفر دارند. آنها باید مدارک و نامه های لازم را هنگام عبور از سد معبر داشته باشند.

در این زمینه داتوک عزمی ابو کسیم، رئیس پلیس کوالالامپور نیز گفت: پلیس از موانع سیم خاردار و موانع جاده ای در محل های درگیر استفاده خواهد کرد. ما از نیروهای مسلح برای نصب سیم خاردار در ۱۴ منطقه کمک گرفته ایم. مناطق تحت MCO پیشرفته در کوالالامپور در مقایسه با مناطق سلانگور بسیار کوچکتر است، بنابراین ما می توانیم از موانع سیم خاردار استفاده کنیم.

وی افزود که پرسنل و افسران زیادی نیز برای اطمینان از عدم حرکت غیرقانونی ساکنان در محل های تحت MCO پیشرفته مستقر خواهند شد. سد معبر موجود در شهر نیز حفظ خواهد شد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

9 − سه =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!