کارمندان اداری در مناطق تحت MCO مشروط باید از ۲۲ اکتبر در خانه کار کنند

توریست مالزی – کارمندان در بخش های خصوصی و دولتی که در گروه های مدیریت و نظارت در سلانگور، صباح، کوالالامپور و پوتراجایا هستند – که تحت دستور کنترل...
توریست مالزی – کارمندان در بخش های خصوصی و دولتی که در گروه های مدیریت و نظارت در سلانگور، صباح، کوالالامپور و پوتراجایا هستند – که تحت دستور کنترل حرکت مشروط (MCO) فراردارند – از ۲۲ اکتبر باید در خانه کار کنند.

به گزارش استار، وزیر دفاع داتوک سری اسماعیل صبری گفت: این تصمیم شورای امنیت ملی با هدف محدود کردن حرکت مردم و جلوگیری از ابتلای جدیدبه Covid-19 است. این یک بخشنامه است، نه یک پیشنهاد از سوی دولت. کارکنان در چندین زمینه شغلی باید در طی اجرای این بخشنامه در خانه کار کنند.

وی گفت: فهرست کامل مشاعل و همچنین روش های استاندارد عملیاتی به زودی توسط وزارت تجارت و صنعت صادر خواهد شد. این بخشنامه حدود یک میلیون کارگر – ۸۰۰،۰۰۰ نفر از بخش خصوصی و همچنین ۲۰۰،۰۰۰ کارمند دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اسماعیل صبری گفت: از جمله کارکنانی که مجبور به ادامه کار در بیرون از خانه هستند، کارمندان بخش مالی، اجرایی و همچنین بهزیستی و بهداشتی هستند. آیین نامه برای کار در خانه بستگی به مدت زمانی دارد که منطقه تحت MCO مشروط است. سلانگور ، کوالالامپور و پوتراجایا تا ۲۷ اکتبر ملزم به اجرای این بخشنامه خواهند بود. اگر این بخشنامه تمدید نشود، کارکنان یادشده فقط باید پنج روز درخانه کار کنند. در صورت تمدید، این بخشنامه باید تا زمان برداشته شدن مقررات منع آمد و شد دنبال شود.

گفتنی است که کارکنانی که در مدت اجرای بخشنامه باید به محل کار خود بروند، بایستی مورد تست قرار گیرند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

2 × 4 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!