۱۴ مواد غذایی و نوشیدنی فوق العاده صباح و ساراواک

۱. Sago worms / Butod ۲. Midin   ۳. Tebaloi   ۴. Umai / Hinava   ۵. Manok pansoh   ۶. Pinasakan   ۷. Gula mitai   ۸. Tuak  ...

۱. Sago worms / Butod۲. Midin
 

۳. Tebaloi
 

۴. Umai / Hinava
 

۵. Manok pansoh
 

۶. Pinasakan
 

۷. Gula mitai
 

۸. Tuak
 

۹. UFO tarts
 

۱۰. Ambuyat
 

۱۱. Tuhau
 

۱۲. Latok
 

۱۳. Kuih jala
 

۱۴. Bambanganپاسخی ارسال کنید

*

*

پنج × 3 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!