The Brave New World

پخش در Peacock - Amazon Prime
توریست مالزی – اگر از تماشای سریال بی نظیری مانند Westworld لذت برده اید، The Brave New World گزینه مناسبی برای شماست تا بار دیگر به طبیعت انسان در آینده‌ای نه چندان دور فکر کنید. تصور کنید که تمامی نگرانی ها، افسردگی، خشم و احساسات دردسرساز با خوردن یک قرص رفع شود. به این ترتیب، همه انسان ها شاد خواهند بود، درست است؟ شاید.

The Brave New World تضادهای موجود میان دو جامعه را به نمایش می گذارد. یکی جامعه پسامدرن(لندن جدید) که با محصولات دارویی کنترل می شود و زندگی شهروندان آن غرق در رفاه و خوش‌گذرانی است، اما مفاهیمی مانند عشق، وفاداری و حریم شخصی در آن وجود ندارد. و دیگری جامعه‌ای عقب مانده که زندگی در آن شبیه به زندگی در روستاهای آمریکای امروزی است. نشانی از پیشرفت و رفاه در آن دیده نمی شود اما مردم زندگی طبیعی خود را می‌گذرانند. اهالی این جامعه از دید آنانی که در لندن جدید زندگی می کنند، وحشی نامیده می شوند و اغلب از آنها برای نمایش وحشیگری به توریست ها بهره می گیرند.

تضاد میان افراد این دو جامعه به حدی است که افراد آن نمی توانند هیچ وجه مشترکی با یکدیگر بیابند. برای وحشی ها عشق و وفاداری در یک رابطه پرمعناست اما برای یک شهروند لندن جدید که به عشق بازی گروهی عادت کرده، وفاداری جرم است و به مجازات می انجامد.

ادامه در لینک زیر:

https://www.netflixbestshows.com/seven-best-shows/

پاسخی ارسال کنید

*

*

7 − پنج =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!