• توریست مالزی – مالایی ها بزرگترین گروه قومی در مالزی هستند که بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل...
  • توریست مالزی – یکی از وسایل تزئینی خاص مالزی گیره ی مویی است که با نام کوکوک سنگول (Cucuk...
  • توریست مالزی – جمعیت مالزی متشکل از اقوام چینی، مالزیایی و هندی است، به همین علت دارای آداب و...
  • توریست مالزی – لابو سایونگ ظرفی اغلب شیشه ای یا سفالین شبیه به طرح کدو حلوایی است که رنگ...
^
error: Content is protected !!