• توریست مالزی – آثار هنری و صنایع دستی مالزی به اندازه پیشینه فرهنگی متنوع آن رنگارنگ و غنی است....
  • توریست مالزی – معماری بخش جدایی ناپذیر فرهنگ و بازگو کننده گذشته هر کشوری است. مالزی به دلیل تنوع...
  • توریست مالزی – رقص‌های بومیان مالاایی، اورنگ اصلی و گروه‌های قومی مختلف صباح و ساراواک به راستی جذاب و...
  • توریست مالزی – میراث چند فرهنگی و چند قومیتی مالزی به طور برجسته خود را در شکل‌های موسیقی و...
^
error: Content is protected !!