برج می بنک (Menara Maybank)

Menara Maybank یکی از آسمان خراش ها و بناهای برجسته شهر کوالا لامپور است که در محله پودورایا در حاشیه شرقی مرکز کولالامپور قدیم واقع است.
Menara Maybank یکی از آسمان خراش ها و بنا های برجسته شهر کوالا لامپور است که در محله پودورایا در حاشیه شرقی مرکز کوالالامپور قدیم واقع است. این برج دفتر اصلی می بنک بوده و محل موزه سکه شناس این بانک می باشد.

تاریخچه

احداث این بنا در سال ۱۹۸۴ در منطقه کورت هیل , محل ساختمان جلسات دادگاه سابق در دوره مستعمراتی , شروع شد و در سال ۱۹۸۷ به اتمام رسید . قبل از ساخته شده برج های دوقلوی پتروناس در سال ۱۹۹۵, برج می بنک بلند ترین ساختمان در
کوالا لامپورومالزی به شمار می رفت . ارتفاع این برج به ۲۲۴ متر وتقریبا به نصف ارتفاع برج های دو قلو می رسد.
این برج همچنان به عنوان نمایی برجسته در افق شهر کوالالامپور خودنمایی می کند.

معماری بنا

نقشه طبقاتی این برج از دو بلوک با سطح مقطع مربعی تشکیل شده که در یکی از وجه ها به یکدیگر میچسبند. هر یک از این
بلوک ها دارای یک بام شیبدار به سمت پایین می باشد که در جهت خلاف به سمت یکدیگر قرار گرفته اند و محل تلاقی آنها با هم زاویه قائمه ایجاد می کند.
ورودی های اصلی ساختمان در دو گوشه ای وجود دارد که فضای حاصل ازادغام دو بلوک با یکدیگر می باشد و سقف آن بصورت لایه های محکم مثلثی شکلی است که بر روی هم قرار گرفته اند.

menara maybankmaybank

پاسخی ارسال کنید

*

*

3 × سه =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!