داتو یا داتوک؟/آشنایی با القاب در مالزی

حتما القابی همچون داتو، داتوک، داتو سری، تون، تان سری، یانگ دی پرتوان آگونگ و غیره را بارها و بارها در مالزی شنیده‌اید اما آیا با معانی و جایگاه آنها آشنا هستید؟
توریست مالزی – حتما القابی همچون داتو، داتوک، داتو سری، تون، تان سری، یانگ دی پرتوان آگونگ و غیره را بارها و بارها در مالزی شنیده‌اید اما شاید با معانی و جایگاه آنها چندان آشنا نباشید. در این مطلب تا حدودی با این القاب و جایگاه‌های آنها آشنا خواهید شد.

القاب سلطنتی

یانگ دی پرتوان آگونگ” بالاترین لقب سلطنتی در مالزی به شمار می‌رود و به سلطان کل مالزی گفته می‌شد که به صورت دوره‌ای از بین سلاطین ایالت‌های مختلف این کشور انتخاب شده و در ایستانا نگارا در کوالالامپور سکونت می‌کند.

سلطان” به بالاترین مقام سلطننتی در هر ایالت(به جز ایالت‌های نگری سمبیلان و پرلیس) گفته می‌شود. در دو ایالت نگری سمبیلان و پرلیس به بالاترین مقام سلطنتی به ترتیب “یانگ دی پرتوان بسار” و “راجا” گفته می‌شود.

تانکو (Tuanku)  به معنی اعلیحضرت، تنگکو (Tengku) به معنی شاهزاده و یانگ مولیا (Yang Mulia) به معنی نوادگان شاه هستند.

القاب فدرال

القاب فدرال توسط “یانگ دی پرتوان آگونگ” اعطا می‌شوند و به ترتیب اهمیت و جایگاه شامل موارد زیر هستند:

تون: بالاترین لقب فدرال در مالزی به شمار می‌رود و از استفاده از آن از قرن‌ها پیش در مالزی آغاز شده است. به همسر تون نیز Toh Puan گفته می‌شود.

تان سری: دومین لقب مهم فدرال در مالزی است و به همسر او پوان سری گفته می‌شود.

داتوک: سومین لقب مهم فدرال بوده و به همسر این فرد داتین گفته می‌شود.

القاب ایالتی

القاب ایالتی توسط سلطان و یا فرانروایان ایالت‌ها به افراد اعطا می‌شود و به ترتیب اولویت شامل موارد زیر هستند:

داتو سری: مهمترین لقب ایالتی بوده و از نظر اهمیت همانند تان سری است. به همسر داتو سری داتین سری گفته می‌شود.

داتو: از نظر اهمیت در جایگاهی پائین‌تر از داتو سری قرار دارد و همسر این فرد داتین لقب می‌گیرد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

بیست + 14 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!