افزایش چشمگیر استفاده نوجوانان مالزیایی از سیگار الکترونیکی و ویپ

توریست مالزی – وزارت بهداشت تغییر چشمگیری در رفتار سیگار کشیدن نوجوانان مشاهده کرده است، با افزایش استفاده از سیگار الکترونیکی در میان نوجوانان، سیگار کشیدن کاهش یافته است....
توریست مالزی – وزارت بهداشت تغییر چشمگیری در رفتار سیگار کشیدن نوجوانان مشاهده کرده است، با افزایش استفاده از سیگار الکترونیکی در میان نوجوانان، سیگار کشیدن کاهش یافته است.

به گزارش نیواستریت تایمز، این بخشی از یافته‌های کلیدی در نظرسنجی سلامت نوجوانان سال ۲۰۲۲ در موسسه بهداشت عمومی و بررسی عوارض (NHMS) بود که دانش‌آموزان دبیرستانی ۱۳ تا ۱۷ ساله را شامل می‌شد. در مورد استفاده از سیگار الکترونیکی و استعمال سیگار، این نظرسنجی افزایش قابل توجهی را نشان داد، به طوری که شیوع ملی از ۹.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.

در مقابل، مصرف سیگار در بین نوجوانان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، به طوری که شیوع ملی از ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. نوجوانان پسر که از سیگارهای الکترونیکی یا ویپ استفاده می کنند ۲۳.۳ درصد و نوجوانان دختر ۶.۲ درصد را تشکیل می دهند. نوجوانان پسر سیگاری ۱۰.۸ درصد و نوجوانان دختر ۱.۷ درصد را تشکیل می دهند. نوجوانان عمدتاً محصولات تنباکو را از مغازه ها (۳۵.۷ درصد)، مغازه های ویپ (۳۴.۶ درصد) و دوستان (۳۴.۸ درصد) تهیه می کردند.

این نظرسنجی نشان داد که از هر پنج نوجوان در مالزی، یک نفر سابقه مصرف الکل دارد. وزارت بهداشت دریافت که ۶۵ درصد از این نوجوانان اولین نوشیدنی الکلی خود را قبل از سن ۱۴ سالگی مصرف کردند. در مجموع ۲۵ درصد از نوجوانان مورد بررسی اعتراف کردند که قبلاً مست کرده اند. این نظرسنجی همچنین عادات فعلی نوشیدن الکل در نوجوانان مالزیایی را برجسته کرد، به طوری که هفت درصد آنها به عنوان مصرف کنندگان فعلی الکل در ۳۰ روز گذشته شناسایی شدند. خانواده (۵۵ درصد)، فروشگاه ها (۱۹ درصد) و دوستان (۱۳ درصد) به عنوان منابع اصلی الکل برای این نوجوانان گزارش شده اند. قابل ذکر است، ۷۳ درصد از مصرف کنندگان فعلی والدینی داشتند که الکل مصرف می کردند و ۸۶ درصد همسالانی داشتند که الکل مصرف می کردند. شیوع مصرف کنندگان فعلی الکل از ۱۰.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

بررسی سلامت نوجوانان ۲۰۲۲ سومین مورد از مجموعه نظرسنجی‌هایی است که با هدف ارزیابی رفتارهای مخاطره‌آمیز سلامتی و عوامل محافظتی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی در مالزی، به عنوان بازتابی از وضعیت سلامت نوجوانان در مالزی انجام می‌شود. این نظرسنجی که از ۱۲ ژوئن تا ۸ ژوئیه سال گذشته انجام شد، مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان مالزیایی را نیز روشن کرد و نشان داد که ۱۰۶۰۰۰ نوجوان حداقل یک بار مواد مخدر را آزمایش کرده اند و ۶۰۰۰۰ نفر مصرف کننده فعلی مواد هستند. قابل ذکر است که از هر چهار مصرف کننده مواد، سه نفر قبل از ۱۴ سالگی شروع به مصرف مواد کرده اند.

مواد استنشاقی توسط ۲.۸ درصد از نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر، کتوم ۲.۳ درصد، ماری جوانا ۱.۱ درصد و آمفتامین یا مت آمفتامین ها یک درصد استفاده شده است. این نظرسنجی نشان داد که نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر مواد را از طریق شخصی (۳۸.۴ درصد)، دادن پول برای خرید(۲۳.۱ درصد)، سرقت (۱۴.۹ درصد)، گرفتن از دوستان (۱۳.۹ درصد) و راه های دیگر (۹.۷ درصد) تهیه کرده اند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

پنج − 4 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!